Napište nám Zavoláme vám Volejte +420 495 535 272

Oznámení o přeměně podoby všech listinných akcií na zaknihované akcie

Představenstvo společnosti

Genext a.s. se sídlem náměstí E. F. Buriana 448/1, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČO 25733699, spisová značka B 1994 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

o z n a m u j e,

že dne 18. 6. 2018 rozhodl jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady společnosti o přeměně podoby všech listinných akcií na zaknihované akcie u 10 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- korun českých.

Termín předání listinných akcií činí 2 měsíce od zveřejnění rozhodnutí výše uvedeného.

Za Genext a.s. Kamil Borůvka, předseda představenstva

 


 

Představenstvo společnosti

Genext a.s. se sídlem náměstí E. F. Buriana 448/1, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČO 25733699, spisová značka B 1994 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

o z n a m u j e,

že dne 18. 6. 2018 rozhodl jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady společnosti o přeměně podoby všech listinných akcií na zaknihované akcie u 10 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- korun českých.

Termín předání listinných akcií činí 2 měsíce od zveřejnění rozhodnutí výše uvedeného, ke kterému došlo dne 28. 6. 2018 formou publikace v Obchodním věstníku.

V souladu s požadavky zákona je skutečnost již výše uvedená též uveřejněna formou publikace na webových stránkách emitenta, tedy firmy Genext a.s.

V Hradci Králové dne 29. 6. 2018

Za Genext a.s. Kamil Borůvka, předseda představenstva

Poslat kamarádovi

Oznámení představenstva, 29. června 2018 *.pdf, 77 kB